UPC
e-informacions 077

Víctor Seguí, nou director de l’ETSAV

Victor SeguíVíctor Seguí i Santana ha pres possessió del càrrec de director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès el 14 de juny. És doctor arquitecte per l'ETSAB i professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I, adscrit a l'ETSAV.

La seva àrea d’expertesa és la intervenció en el patrimoni construït. Seguí ha estat sotsdirector cap d'estudis de l'ETSAV.

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació