UPC-Barcelona Tech

 

Hemeroteca e-informacions
1 de juny de 2011

nomenaments
Ester Guaus, directora de l’EUOOT. +info

Joan Majó, delegat del rector de Formació Permanent. +info

Antonio B. Martínez, director del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. +info


flaix
La casa solar (e)co de l’ETSAV es presenta al Saló Construmat i LOW3 es transforma en laboratori. +info


webs
Nou web de l'EET. +info


agenda
III Dia d'Atenea. 14/06/11. +info

Acte de reconeixement - Nit UPC. 14/06/11. +info

Productes agrícolesLa UPC impulsa el Clúster agro@limentari
S'ha presentat el Clúster agro@limentari, una xarxa creada per fomentar i promoure la col·laboració entre el sector tecnològic i el sector agroalimentari, amb seu al Campus del Baix Llobregat. +info

Primer màster per formar controladors aeris
El màster en Navegació Aèria i Aeroports és un títol propi que s’impartirà a partir del curs 2011-2012 a l’EETAC i ofereix una formació pràctica complementària impartida per ASTAC, una entitat formativa acreditada per l’Agencia Estatal de Seguretat Aèria (AESA). +info

Les obres socials de ”la Caixa” i de CatalunyaCaixa donen suport a la captació del talent i la formació excel·lent
L'acord amb la "la Caixa" impulsarà la internacionalització i la captació i retenció de talent a la Universitat. D’altra banda, l’Obra Social de CatalunyaCaixa finançarà un programa de beques vinculat a l'oferta de màsters. +info

titulars

· Col·laboració científica entre el CREB i el Consorci de Bioenginyeria i Informàtica Mèdica de Pavia. +info

· Premi Abertis a una tesi sobre el temps de viatge en autopista. +info

· Prop de 500 assistents a la 9a Festibity. +info

Concert de primavera 2011Revista Informacions, abril 2011 Convocatòria d'ajuts a la mobilitat del PAS

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet