UPC
e-informacions 076

Joan Majó, delegat del rector de Formació Permanent

Joan Majó RocaJoan Majó ha pres possessió del càrrec de delegat del rector de Formació Permanent el 27 de maig. Doctor enginyer industrial per l’ETSEIB i catedràtic d’universitat al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB), la seva activitat de recerca es desenvolupa en l’àmbit de l’enginyeria elèctrica.

Comissionat d’Universitats (2009-2010) i director general d’Universitats (2007-2009) de la Generalitat de Catalunya, ha estat vicerector de Comunitat Universitària de la UPC, director del DEAB i director de l’EPSEVG. També ha presidit el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, el Consorci Escola Industrial de Barcelona i el Consorci Escola Tècnica d'Igualada.

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació