UPC
e-informacions 075

Elaborat l’Avantprojecte d’Estatuts de la Universitat

L’Avantprojecte d’Estatuts de la UPC ja està disponible perquè el consulti l’estudiantat, el PAS i el PDI a l’adreça: http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/govern-i-representacio

Aquest document s’ha enviat als membres del Claustre Universitari, que tenen fins al dia 6 de juny per presentar-hi esmenes.

El delegat del rector per a l’Adaptació dels Estatuts, José Bernardo Mariño, presentarà l’Avantprojecte als diferents campus de la Universitat per donar-lo a conèixer i informar-ne la comunitat.

La Comissió d’Estatuts va iniciar el setembre de 2010 el procediment per adaptar els Estatuts de la UPC. Un cop s’hagin incorporat les esmenes, els suggeriments i les observacions dels claustrals i del Consell Social a l’Avantprojecte, la Comissió d’Estatuts tramitarà un projecte d’Estatuts, el qual es debatrà i votarà en un claustre universitari extraordinari, que està previst per a la propera tardor.

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació