UPC
e-informacions 074

El Consell de Govern acorda la nomenclatura multilingüe de la UPC

El Consell de Govern de 31 de març va aprovar la Nomenclatura de la UPC, que recull i estandarditza les denominacions en català, castellà i anglès dels estudis de grau, màster i doctorat, les unitats bàsiques i funcionals, els òrgans de govern, els càrrecs i els tipus de professorat i personal de la universitat.

Aquesta nomenclatura, amb més de 400 denominacions en català i els seus equivalents en castellà i anglès, ha estat elaborada pel Servei de Llengües i Terminologia (SLT) seguint les directrius de la universitat, i és una actuació prevista al Pla de llengües de la UPC per facilitar la producció de  comunicacions multilingües i assegurar-ne la qualitat lingüística.

La nomenclatura està disponible al web a través d’un recurs que permet la cerca puntual de  termes, la consulta per àrees, l’ordenació per llengües i la generació de documents pdf que poden contenir tota la nomenclatura o bé una selecció de les àrees del nostre interès.

El recurs inclou arxius de so en anglès i català, que es poden escoltar en línia i també descarregar a dispositius mòbils, i que continua una línia de productes de l’SLT per facilitar la millora de la pronunciació en anglès i la familiarització amb el català del col·lectiu internacional.

Accés al recurs a http://www.upc.edu/slt/nomenclatura-upc/

Nomenclatura multilingüe


Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació