UPC
e-informacions 074

La UPC  assumeix la gestió de la construcció dels edificis del Campus Diagonal-Besòs destinats a allotjar l’EUETIB

El 20 de març es va signar l’acord entre el Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs i la UPC, que permet que la Universitat assumeixi la construcció i la gestió dels edificis destinats a allotjar l’EUETIB al Campus Diagonal Besòs.

Aquest conveni —signat pel president del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, Ramón García-Bragado, i el rector de la UPC, Antoni Giró—, també indica que les despeses seran aportades per la Diputació de Barcelona. A canvi, la Diputació recuperarà els edificis del carrer Comte d’Urgell de Barcelona que actualment ocupa el Consorci Escola Industrial de Barcelona, tal com estableixen acords precedents.

Aquest conveni és una conseqüència de la recent cessió a la UPC dels drets de superfície de les finques urbanes que constitueixen el Campus Diagonal Besòs, l’objectiu de la qual és que la Universitat promogui i executi la construcció dels edificis i equipaments previstos.

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació