UPC
e-informacions 074

Nou model d’enquestes a l’estudiantat

Presa de possessió de PAS funcionariEls models d’enquestes a l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat i sobre les assignatures s’han renovat per adaptar-los als nous requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

D’una banda, les directrius europees per garantir la qualitat interna de les universitats atorguen un paper important a l’opinió de l’estudiantat sobre la docència. Així, els nous models reforcen la funció de les enquestes com a indicadors dels sistemes de garantia interna de la qualitat. D’altra banda, el nou sistema d’aprenentatge basat en l’adquisició de competències requereix que les enquestes també avaluïn la percepció de l’estudiantat en relació amb aquest aspecte.

Els nous models d’enquestes, aprovats al Consell de Govern del 31 de març, s’aplicaran a partir del 2n quadrimestre d’aquest curs a les titulacions de grau i màster adaptades a l’EEES.

A partir d’ara, les enquestes s’administraran electrònicament en totes les titulacions en què sigui possible, ja que a mitjà termini es vol promoure tramitar-les sempre en aquest format.

També s’establiran mecanismes per fomentar la participació de l’estudiantat perquè el professorat pugui disposar d’una informació tan representativa com sigui possible per a la millora de la docència. 

Consulteu l’Acord del Consell de Govern [pdf].

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació