UPC
e-informacions 073

Presa de possessió de PAS funcionari

El 17 de març va tenir lloc la presa de possessió com a funcionàries de carrera del personal d’administració i serveis de les tres persones que han superat les proves selectives per a l'accés a l'escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, en torn lliure. A la imatge les noves funcionàries amb la gerenta, la secretària general, la cap del Servei de Biblioteques i Documentació i el director de l'Àrea de Serveis Universitaris.

Presa de possessió de PAS funcionari

 

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació