UPC
e-informacions 073

Autoenregistrament de vídeos, nou servei per a la docència i l’aprenentatge

Aula d'autoenregitrament de vídeosA la Factoria de Recursos Docents de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat, l’usuari pot enregistrar i editar un vídeo docent tot sol. Aquest servei està pensat per al personal docent investigador (PDI) i per a l’estudiantat del Campus com a complement de la docència i també dels estudis. Els vídeos elaborats per l’estudiantat poden utilitzar-se com a treball o pràctica d'una assignatura.

Des de l’inici del servei, l’octubre passat, ja s'han creat uns 27 vídeos a l'aula d'autoenregistrament de vídeos. El procés d'elaboració és molt senzill i l'aula disposa de tot els recursos necessaris: càmera, focus, micròfons, ordinador i programari per editar el vídeo i publicar-lo a Internet o emportar-se'l en una memòria USB.

A la Factoria de la biblioteca de l’EPSEVG també es poden crear vídeos amb aquesta finalitat, tot i que cal el suport d’un tècnic.

Vídeos com a eina d’aprenentatge
Aquest servei forma part de l’aposta de les Factories pel vídeo, ja que es considera una eina d’aprenentatge molt atractiva que permet que l’estudiantat accedeixi de manera autònoma a un contingut didàctic. Les Factories enregistren i editen “píndoles multimèdia”, que contenen un material audiovisual especialitzat en una àrea d’interès determinada i enfocat a necessitats docents molt específiques.

A més, el vídeo com a eina docent també permet avaluar la competència de la comunicació oral dels estudiants i estudiantes quan són els protagonistes de la píndola, i és especialment útil per analitzar components no verbals associats a la interacció oral.

Les Factories de Recursos Docents
Quan falta ben poc perquè compleixin 10 anys, les Factories de Recursos Docents de la UPC són fruit de la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació i del Servei de Biblioteques i Documentació. Les Factories estan localitzades a les biblioteques i estan obertes al professorat i el personal d’administració i serveis implicats en projectes de millora de la docència mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Durant el 2010, les Factories han dut a terme més de 600 actuacions de suport i han elaborat un total de 37 materials vinculats a la innovació docent.

Exemple d'un vídeo autoenregistrat:
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2136

Videomanual del servei d'autoenregistrament
http://hdl.handle.net/2099.2/1957

Exemples de píndoles multimèdia amb contingut docent:
http://mediatic.upc.edu/110218-MontseCorbalan-1-cat.html 

http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2113

Exemple de píndola multimèdia protagonitzada per l’estudiantat:
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1300

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació