UPC
e-informacions 072

S’inicia la signatura electrònica de les actes curriculars

El carnet UPC amb el certificat digital permet signar actes curricularsDes del 15 de març els centres de la Universitat poden signar i custodiar les actes curriculars de forma electrònica. Aquesta nova funcionalitat de l’aplicació PRISMA suposa un avenç tant per al professorat que ha de signar les actes com per als gestors i gestores que han de fer el seguiment d’aquests expedients.

Entre els avantatges principals destaca l’arxiu electrònic dels documents, la garantia de la confidencialitat i de la inalterabilitat dels documents signats, i la disponibilitat dels documents des de qualsevol lloc i en qualsevol horari.

Per garantir la seguretat del tràmit, la persona que signa s’ha d’identificar amb el certificat digital que la Universitat posa a l’abast de la comunitat universitària en el carnet de la UPC. L’obtenció del certificat es pot tramitar a diferents entitats de registre de la Universitat, que s’estan incorporant a les biblioteques. Els horaris d’atenció al públic es poden consultar al web Identitat Digital UPC

El nou servei ha estat desenvolupat de forma transversal pel  el Servei de Gestió Acadèmica, la Unitat PRISMA, el Gabinet Jurídic i el Servei de Desenvolupament Organitzatiu, i ha tingut el suport d’UPCnet i l’impuls de l’Oficina per a l’Administració Electrònica.

Enguany es preveu que aquesta iniciativa s’ampliï amb la signatura electrònica dels informes d’avaluació, que s’implantarà progressivament.

Notícia relacionada: Noves entitats de registre del certificat digital de la UPC

Informació sobre l'ús del certificat digital: www.upc.edu/identitatdigital

 

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació