UPC
e-informacions 071

Es presenta la Xarxa d'Emprenedoria Universitària

Presentació de la Xarxa d'Emprenedoria UniversitàriaEl 15 de febrer es va presentar la Xarxa d’Emprenedoria Universitària en un acte presidit pel rector de la Universitat de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, i en el qual va participar el rector  Antoni Giró.

La Xarxa, que lidera la UB a través de la Fundació Bosch i Gimpera, neix amb la voluntat d’augmentar la inversió en capital humà, de millorar l’oferta formativa universitària i de racionalitzar els recursos econòmics i materials fomentant l’establiment de vincles territorials i la interacció entre les universitats i les empreses. 

Aquests objectius es volen assolir a partir  del foment de l’esperit emprenedor a la universitat catalana i el suport a les idees innovadores en projectes empresarials sorgits en l’entorn universitari. El projecte vol consolidar també iniciatives empresarials i generar coneixement que pugui subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l’emprenedoria universitària

Es calcula que la Xarxa durà a terme al llarg del 2011 més de 120 accions, com ara jornades de foment de l’emprenedoria, tallers de competències emprenedores adreçats a l’estudiantat universitari, cursos en línia i la creació d’un espai virtual d’aprenentatge que permeti als estudiants i estudiantes participar de manera simulada en projectes d’innovació. També es preveuen activitats de recerca i divulgació mitjançant la publicació i difusió de diversos estudis, i la creació de l’Observatori de l’Emprenedoria Universitària.

La posada en marxa de la Xarxa compta amb el suport d’una subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació, en el marc de la convocatòria d’ajuts a projectes innovadors relacionats amb la millora de la qualitat de l’ocupació i la cohesió social a Catalunya.

Més informació a la Sala de premsa

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació