UPC
e-informacions 070

Creada una nova unitat transversal de gestió a Manresa

EPSEMEl 9 de febrer el Consell de Govern va aprovar la creació d’una nova unitat transversal de gestió (UTG) a Manresa, amb la qual es reafirma l’aposta estratègica de la Universitat per a la creació d’estructures de gestió territorials. Les UTG comporten una nova estructura organitzativa del PAS que ha de permetre assolir els objectius de les diverses unitats d’un mateix entorn territorial, oferint un catàleg de serveis homogeni, accessible i transparent als usuaris.

Així doncs, la unitat funcional UTGM donarà suport al govern de les unitats, la docència, la recerca i la transferència de resultats de la recerca a tota la comunitat universitària de Manresa.

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació