UPC
e-informacions 069

Dones i carreres tècniques, la visió des de la UPC en el centenari de l’accés femení a la universitat

Amb motiu del centenari de l’autorització de l’accés lliure i oficial de les dones a la universitat a l’Espanya, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i el Consell Interuniversitari de Catalunya han editat el llibre ‘Doctes, doctores i catedràtiques’, que aborda la situació de la dona universitària des d’una perspectiva històrica i actual.

Divuit expertes i experts de les universitats i d’institucions implicades en les polítiques d’igualtat de gènere han participat en aquest volum, que es va presentar el 17 de desembre a la Universitat de Barcelona.  El llibre mostra les desigualtats que encara existeixen, com el fet que a Catalunya les dones siguin la meitat de l’estudiantat, però només ocupin un 37-38 % de les places de professorat titular d'universitat i tan sols un 19 % de les càtedres.

La vicerectora de Relacions Institucionals de la UPC, Marisol Marquès, i el coordinador de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, Antoni Roca, són els autors del capítol del llibre dedicat a les dones i les carreres tècniques. L’article esmenta les primeres dones que van cursar estudis universitaris en l’àmbit científic i tècnic a Catalunya i fa una anàlisi de la situació actual en els àmbits europeu, espanyol i de la UPC. En aquest apartat, s’hi analitza la manca de vocacions científiques i tècniques entre les noies a partir de diferents estudis cursats a la Universitat, així com l’evolució de la presència femenina entre l’estudiantat i el professorat de la UPC els darrers anys. Així, s’esmenta que el curs 2008-2009 les dones van representar el 25,4 % de l'estudiantat de nou ingrés matriculat i el 22,45 % del PDI, i que ocupaven el 7 % de les càtedres.

 

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació