UPC
e-informacions 069

Nova Càtedra CMT-UPC en Innovació i Prospectiva en el Mercat de les Comunicacions ElectròniquesEl rector Antoni Giró i el president de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, Reinaldo Rodríguez Illera, en l'acte de signatura del conveni.

El rector de la Universitat, Antoni Giró, i el president de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, Reinaldo Rodríguez Illera, van signar el 25 de gener un conveni per a la creació de la nova Càtedra CMT-UPC en Innovació i Prospectiva en el Mercat de les Comunicacions Electròniques. Aquest ens universitari difondrà la regulació dels mercats de telecomunicació en l'àmbit universitari i promourà activitats de formació, recerca i transferència de resultats, així com de divulgació científica vinculada als mercats de comunicacions electròniques i la seva evolució.

Es tracta d'una càtedra transversal que tindrà la seu a l'ETSETB, però que donarà forma a un seguit de col·laboracions que, des de fa temps, es porten a terme tant des d'aquesta escola com des de l'EETAC. Es tracta de col·laboracions centrades en el àmbits d’expertesa de les dues escoles, que van des dels sistemes de telecomunicació fins a la telemàtica, l'electrònica i els sistemes audiovisuals.

Arran del conveni està previst que s'organitzin jornades i sessions de formació i de divulgació en l'àmbit de la regulació i el mercat de les telecomunicacions dirigides al personal de la CMT, al professorat i a l'estudiantat de la UPC. A més, es preveu la posada en marxa d'un programa de beques per a projectes de fi de carrera (PFC) i una convocatòria de premis als millors PFC d'aquest curs acadèmic que facin referència a aquesta temàtica.

A l’acte de signatura del conveni van assistir també la directora de l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, Elisa Sayrol, i el director de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, Jordi Berenguer.

Més informació a la Sala de Premsa

 

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació