UPC
e-informacions 068

S’aproven les inversions en edificis i equipaments per al 2011

El Consell de Govern del 17 de desembre va aprovar la proposta de distribució dels fons del Pla plurianual d’inversions en edificis existents (PPIEE) per al 2011.  Aquests fons, que provenen del Pla d’inversions de les universitats públiques (PIU) de la Generalitat de Catalunya, enguany són 6,7 milions d’euros, mentre que l’any passat van ser 8, 2 milions d’euros.

Una de les obres que s'han realitzat ha estat l'adaptació de les aules a les necessitats dels nous plans d'estudi

El PPIEE per al 2011 inclou el programa TIC per a inversions en maquinari i programari (2,1 milions d’euros), les intervencions per a l’adaptació dels espais al model docent de  l’Espai Europeu d’Educació Superior (0,5 milions d’euros) i la reposició, adaptació i millora dels edificis (4,1 milions d’euros ).

Una part d’aquests fons, en concret 3,3 milions d’euros, es destinaran a actuacions gestionades pel Vicerectorat d’Infraestructures.  El pressupost per a aquestes millores, que s’ha reduït més d’un milió d’euros en els darrers dos anys, inclourà actuacions en tots els campus. A Barcelona, algunes de les obres amb més entitat seran l’adequació i millora dels espais per a la gestió de l’ETSECCPB, la millora de la climatització a l’edifici Vèrtex i la instal·lació de góndoles a les façanes de l’ETSEIB, és a dir,

plataformes que facilitaran l’accés a aquesta zona de l’edifici i n’abaratiran les tasques de manteniment. A Terrassa, hi destaca la construcció d’un altell a la sala d’estudis de l’EET i la segona fase de l’auditori del CUV. A l’EPSEVG s’iniciarà la remodelació de la sala d’actes, i a l’ESAB s’invertirà en el sistema de gestió i control de la climatització de les aules, entre altres millores.

El conjunt de les actuacions previstes es pot consultar a l'acord del Consell de Govern d'aprovació de la distribució del PPIEE 2011 [pdf].

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació