UPC
e-informacions 068

Presa de possessió de PAS funcionari

El 16 de desembre va tenir lloc la presa de possessió de 10 persones com a funcionaris de carrera del personal d’administració i serveis que ha superat el procés selectiu per a l'accés a l'escala tècnica de gestió (subgrup A1) en el torn intern.

Pressa de possesió PAS funcionari

 

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació