UPC-Barcelona Tech

 

Hemeroteca e-informacions
14 de gener de 2011

nomenaments
La UPC signa la seva adhesió a la Xarxa CEI. +info

nomenaments
José Luis Lapaz, director del Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria. +info

Presa de possessió de PAS funcionari. +info

nomenaments
UPCommons, accessible a través de dispositius mòbils. +info

agenda
Conferència ICE: Viure a la societat digital, a càrrec de Joan Majó Cruzate. 19/01/11. +info

premis
Guardonada l'associació Tecnologia per a Tothom i la 'spin-off' Herta Security. +info

El pressupost per al 2011 és de 343,15 milions d’euros, un 18,7% inferior al del 2010
PressupostEl pressupost d'enguany ha estat confeccionat tenint en compte les recomanacions del Consell Social per a l’optimització i racionalització dels recursos, així com l’entorn de crisi, el dèficit acumulat per la Universitat, la reducció de les transferències inicialment previstes en el pressupost del 2010 de la Generalitat de Catalunya i els endarreriments en els cobraments. +info

La UPC cobreix la totalitat de la matrícula de nou accés
Aquest curs a la UPC s’han cobert les 6.410 places de nou accés ofertes per als estudis de grau als diferents centres docents, de manera que l’oferta formativa s’ha adaptat plenament a la demanda real.+info

S’aproven les inversions en edificis i equipaments per al 2011
El Consell de Govern va aprovar la proposta de distribució dels fons del Pla plurianual d’inversions en edificis existents (PPIEE) per al 2011. +info

titulars

· S’acorda crear la Unitat de Valorització de la Recerca. +info

· Renovat per a tres anys el conveni de la Càtedra Iberpotash.
+info

· Quarta jornada dels serveis TIC a la UPC.
+info

Revista Informacions28 de gener, dia de la neu PDI/PAS a la MolinaRevista The Mag, núm 5

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet