UPC
e-informacions 068

S’acorda crear la Unitat de Valorització de la Recerca

El Consell de Govern del 17 de desembre va aprovar la creació de la Unitat de Valorització de la Recerca, que té com a missió incentivar i facilitar la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca de la UPC a empreses i institucions.

Un dels principals objectius d’aquesta unitat és fomentar la cultura de la protecció i l’explotació de la propietat intel·lectual a la Universitat, així com impulsar la innovació i l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària. Amb aquestes finalitats, incrementarà les activitats d’explotació i transferència de tecnologia.

Una altra de les finalitats és garantir i millorar els serveis d’acompanyament i suport al PDI per a la gestió administrativa de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual dels resultats de la recerca.

La creació de la nova unitat coordinarà l’activitat de tres oficines ja existents a la Universitat: l’Oficina IPR, l’Oficina de Patents i Llicències i el Programa Innova. Entre les prioritats de la Unitat hi ha incentivar la recerca col·laborativa i la transferència de resultats, i fomentar la creació de noves empreses i d’instruments de valorització fruits del coneixement. També té previst difondre les potencialitats de recerca i innovació tecnològica que ofereix la UPC a través de les diferents unitats de recerca, com a referents en el desenvolupament de projectes d’R+D+I dins dels seus camps d’expertesa.

El vicerector de Política Científica, el vicerector de Política Universitària i el delegat del rector per al Parc UPC presidiran el Consell de Direcció de la Unitat de Valorització de la Recerca.

Document sobre la creació de la Unitat de Valorització de la Recerca [pdf]

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació