UPC

 

Hemeroteca e-informacions
30 de desembre de 2010


ESPECIAL CLAUSTRE UNIVERSITARI

Claustre Universitari del 30 de novembre

Assistents al Claustre UniversitariEl 30 de novembre va tenir lloc la sessió ordinària del Claustre Universitari. Durant la sessió es va aprovar, entre altres, la Proposta de procediment, pla de treball i calendari d’elaboració de l’Avantprojecte i del Projecte d’adaptació dels Estatuts, aprovada pel Consell de Govern. El rector Giró va presentar al Claustre, perquè els considerés, el resum de l’activitat del Consell de Govern i l’informe sobre la situació i les perspectives de futur de la UPC, que van donar lloc després al debat dels claustrals. +info

Revista InformacionsPremi UPC Barcelona World RaceFelicitació per al 2011

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2010. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet