UPC

 

Hemeroteca e-informacions
14 de setembre de 2009

nomenaments
Salvador Cardona, director del Departament d’Enginyeria Mecànica.+info

Oriol Serra, director del Departament de Matemàtica Aplicada IV.+info

Enric Trullols, director de l'EPSEVG.+info

webs
La UPC millora posicions en el Rànquing Web d’Universitats i en el de Repositoris del Món.+info

serveis
La Facultat de Nàutica edita la seva carta de serveis.+info

agenda
Bengt Holmstrom fa la conferència inaugural del curs. 15/09/09.+info

Congrés WETPOL. 20-24/09/09.+info

premis
Diversos premis i distincions a membres de la comunitat UPC.+info

La UPC, la primera universitat catalana en dotar-se d'un pla d'acció social comú per al PDI i el PAS
Currículum VitaeEl Pla d'acció social de la UPC és un programa d'inversió en el benestar de la plantilla que no fa distincions entre col·lectius i que garanteix l'accés a un ventall de serveis i ajuts en igualtat de condicions. +info

Balanç positiu de l’informe 2008 sobre la producció científica
Les activitats de recerca i de transferència de tecnologia de les unitats bàsiques o els grups de recerca de la Universitat van enregistrar un balanç positiu entre setembre de 2007 i desembre de 2008. +info

Convocat˛ria d'eleccions al Claustre Universitari
S’han convocat eleccions al Claustre Universitari de la UPC per al dia 22 d’octubre. El personal funcionari docent doctor de certes unitats bàsiques votaran electrònicament. +info

titulars

· Els processos per integrar el PAS-L i consolidar l’ocupació temporal als llocs funcionaris en marxa +info

· Aprovades les resolucions dels programes d'estabilització i promoció del PDI +info

· Els òrgans de govern aproven la creació de l’Institut de Sostenibilitat +info

· La UPC crea dos nous departaments +info

· S'aprova la revisió de la política de prevenció de riscos laborals +info

· Creades dues unitats transversals de gestió: la UTG de l’Àmbit de l’Arquitectura de Barcelona i la UTG Vilanova i la Geltrú +info

Identitat Digitalweb del Servei de Prevenció de Riscos LaboralsRevista Informacions, maig 2009

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2009. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet