UPC

 

Hemeroteca e-informacions
22 de desembre de 2008


ESPECIAL CLAUSTRE

Claustre Universitari del 27 de novembre

ClaustreEs va aprovar l’actuació del Consell de Govern i es van debatre diversos temes dels que en sobresurten el règim de dedicació del PDI, l’ús de la marca UPC, l’estratègia de la UPC sobre els màsters o la situació pressupostària de la Universitat . +info

La UPC a l'EEESAporta el 0,7%Informacions 214

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2008. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet