UPC

 

Hemeroteca e-informacions
1 d'octubre de 2008

nomenaments
Guillermo González, director del Departament de Matemàtica Aplicada II +info

webs
Sala de premsa +info

Departament de Matemàtica Aplicada II +info


agenda
Lluís Torner obre el cicle "Avui parla.. Ciència i Ciutadania". 01/10/08 +info[pdf]

Inauguració de curs a l'ETSEIB amb el professor del IESE Pedro Nueno. 02/10/08 +info


premis
Antonio Aguado, Sergi Duque, Xavier Oliver i Mateo Valero, guardonats +info

S’inaugura el curs acadèmic 2008-2009
Inauguració de cursEn un acte presidit pel rector, Antoni Giró, per la comissionada per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Blanca Palmada, i pel president del Consell Social, Xavier Boixareu, la UPC ha inaugurat el nou curs acadèmic. +info

Canvis en l’estructura de la Gerència
El Consell de Direcció ha aplicat canvis en una part de l’estructura de la Gerència per aconseguir una millor qualitat en la prestació dels seus serveis. +info

Signat l'acord que unifica la normativa sobre els permisos vinculats a la conciliació
El 25 de setembre la Mesa d’Universitats va aprovar l’Acord d’unificació de la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques. +info

titulars

· L’IRI i l’institut de recerca japonès ATR investiguen en robots urbans +info

· Bicicampus cedeix bicicletes al PDI i al PAS de Barcelona +info

· L’accessibilitat dels carrers de Tarragona, en una exposició itinerant +info

· Els projectes presentats al Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària, a UPCommons +info

UniversRevista InformacionsEleccions al Claustre Universitari

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2008. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet