UPC

 

Hemeroteca e-informacions
15 de setembre de 2008

nomenaments
Joan Bergas, director del Departament d'Enginyeria Elèctrica +info

Joan de Pablo, director del Departament d’Enginyeria Química +info

Francesc Marqués, director del Departament de Física Aplicada +info

M. Teresa Martínez-Seara
, directora del Departament de Matemàtica Aplicada I +info

Agustí Portales, director del Departament de Construccions Arquitectòniques II +info

Pere Joan Riu, director del Departament d’Enginyeria Electrònica +info

agenda
Inauguració de curs. 30/09/08 +info

Nou edificiLa formació permanent de la UPC, al districte 22@ de Barcelona
El darrer trimestre de l’any, la UPC traslladarà la seu de la Fundació UPC a un edifici de nova construcció situat al carrer Badajoz, 73, al districte 22@ de Barcelona. +info

Xavier Ortega, nou síndic de greuges
L’1 de setembre Xavier Ortega Aramburu ha pres possessió del càrrec de síndic de greuges de la UPC. +info

El 22 d’octubre, eleccions a vacants del Claustre Universitari
El 22 d’octubre tindran lloc les votacions per a l'actualització anual dels representants de l’estudiantat al claustre Universitari i altres vacants generades des de l’última renovació de vacants al novembre de 2007. +info

titulars

· La UPC ja té una versió del web en xinès +info

·
L’EUOOT s’equipa amb un topògraf corneal per adaptar lents de contacte +info

· S’instal·la una nova senyalística al Campus Nord +info

UniversRevista InformacionsPrograma d'Atenció a les Discapacitats

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2008. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet