UPC

 

Hemeroteca E-Informacions
28 de setembre de 2007

Nomenaments
Manel Guàrdia, director del Departament de Composició Arquitectònica. +info

Jordi Maristany, director del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. +info

Agenda
EPQU'07- Congrés Electrical

Power Quality and Utilisation
09-11/10/07. + info

INMAS Forum- Integrated
Management Systems
23-25/10/07 + info

especials
Creix la producció científica i la transferència de tecnologia a la UPC. +info

 

L'e-informacions: notícies per als qui treballen a la UPC
Neix un nou mitjà de comunicació per al PDI i el PAS. + info
Ampliació del conveni amb el Banco Santander
L'ampliació del conveni permetrà crear un programa de beques per a la mobilitat i la recerca i donarà suport al CCD i a la GUNI. + info

Pla director d'igualtat d'oportunitats: una universitat per a tothom

El pla fomenta la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i per a les persones amb discapacitat. Inclou accions com ara que el professorat amb fills menors no faci les darreres classes de la tarda. + info

Jubilació voluntària del professorat funcionari a partir dels 60 anys

S'aprova un pla d'incentivació de la jubilació voluntària, adreçat al professorat a partir dels 60 anys. + info

titulars

· El I Congrés UPC Sostenible 2015 proposa introduir la sostenibilitat en els graus + info
· Nous espais del Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE) a l'ETSEIB
+ info
· Premi GIMM a la Càtedra d'Accessibilitat + info
· Més participació de l'estudiantat en les enquestes electròniques
+ info
· Acord del V Conveni del PAS laboral + info
· Canvis en la relació de llocs del treball del PAS laboral
+ info
· Presa de possessió d'auxiliars administratius i administratius
+ info

InformacionsFes-te soci/a de l'UniversCampanya 0,7%

Hemeroteca | Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2007. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Llengües i Terminologia. Disseny: UPCnet